פרחי בר בישראל


1. דרדית מצויה
צילום: יוסי סהר
מידע
פרח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים


לחץ להגדלה

2.  עיריוני זהוב
צילום: חני זיו
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

 חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

3.  לשון הפר - סמורה
צילום: חני זיו
מידע
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

4.  לוף ארץ-ישראלי
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת


חזרה לדף הפרחים 

לחץ להגדלה

5.  מרסיה יפיפיה
צילום: חני זיו
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

6.  נץ חלב צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת


חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

7.  תלתן ארגמני
צילום:יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים
צילום: חני זיו
לחץ להגדלה

8.  קידה שעירה
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים
צילום: יוסי סהר
לחץ להגדלה

9.  שום הגלגל
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

10.  חמציץ נטוי
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

11.  דרדר כחול
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת


חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

12.  חצב מצוי
צילום: חני זיו
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת


חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

13.  אירוס הארגמן
צילום: חני זיו
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת


חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

14.  חיננית הבתה
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

לחץ להגדלה

15.  חלמונית גדולה
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת


חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

16.  רקפת מצוייה
צילום: חני זיו
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת


חזרה לדף הפרחים
צילום: חני זיו
לחץ להגדלה

17.  נזמית לופתת
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת


חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

18.  לוע ארי גדול
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת


חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

19.  חרצית עטורה
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

20.  דבורנית דינסמור
צילום: רונית אורבאום
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים
רונית אורבאום
לחץ להגדלה

21.  אדמונית החורש
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

 חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

22. נורית השדה
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת


 חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

23.  דמומית ארץ ישראלית
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

24.  מרסיה יפיפיה
צילום: חני זיו
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת


חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

25.  סביון אביבי
צילום: חני זיו
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת


חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

26.  אירוס נצרתי
צילום: חני זיו
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

 
חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

27.  צבעוני ההרים
צילום: חני זיו
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

 חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

28.  ציפורני חתול מצויות
צילום: חני זיו
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת


חזרה לדף הפרחים
 

לחץ להגדלה

29.  עכנעי שרוע
צילום: יוסי סהר
מידע:
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים


לחץ להגדלה

30.  ורוניקה סורית
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת


 חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

31.  רותם המדבר
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

 חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

32.  עירית גדולה
צילום יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים
 

לחץ להגדלה

33.  דם המכבים האדום
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים
 

לחץ להגדלה

34.  בן חצב יקינטוני
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

 
חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

35.  צלף קוצני
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

 
חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

36.  נורית אסיה
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים
 

לחץ להגדלה

37.  שפתן מצוי
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

לחץ להגדלה

38.  סייפן התבואה
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

39.  נימפאה תכולה
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

 
חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

40.  פרג אגסי
צילום: חני זיו
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

41.  לוטם שעיר
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשתחזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

42. אירוס ארץ ישראלי
צילום: יוסי סהר

מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת


 חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

43.  אירוס הגלבוע
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת


 חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

44.  זהבית השלוחות
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

45.  נופר צהוב
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת


חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

46.  נרקיס מצוי
צילום: חני זיו
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת


חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

47.  טופח ריסני
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת


חזרה לדף הפרחים

לחץ להגדלה

48.  תורמוס ההרים
צילום: חני זיו
 מידע
פרח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים
 

לחץ להגדלה

49.  אחירותם החורש
צילום: יוסי סהר
מידע
פרח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים
 

לחץ להגדלה

50.  חטמית זיפנית
צילום: חני זיו
 מידע
פרח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים
 

לחץ להגדלה

51.  כלנית מצויה
צילום: חני זיו
 מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים
 

לחץ להגדלה

52.  צהרון מצוי
צילום: רונית אורבאום
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים
 

לחץ להגדלה

53.  לוטם מרווני
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים
 

לחץ להגדלה

54.  חבצלת החוף
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים
 

לחץ להגדלה

55.  סתונית היורה
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים
 

לחץ להגדלה

56.  שיכרון זהוב
צילום: יוסי סהר
מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים
 

לחץ להגדלה

57.  שושן צחור
צילום: לע"ם
 מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת


חזרה לדף הפרחים
 

לחץ להגדלה

58.  יחנוק במדבר
צילום: יוסי סהר
 מידע
צמח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים
 

לחץ להגדלה

59.  לשון פר מצויה
צילום: חני זיו
מידע
פרח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים
  

לחץ להגדלה

60.  פשתה שעירה
צילום: יוסי סהר
מידע
פרח השדה
צמחיית ישראל ברשת

חזרה לדף הפרחים
 

לחץ להגדלה

60 לישראל
60 פרחי בר בישראל
60 ציפורים  בישראל
60 ארועים בצל דגל ישראל
60 טיולים בישראל
ישראל - צילומי אויר

בקרוב קטגוריות נוספות
תגובות

סה"כ 13 תגובות.1 פרחי בר
מאיה זמיר, ישראל  (Feb 10, 2014)
2 פרחי בר
מאיה זמיר, ישראל  (Feb 10, 2014)
3 כמה תיקונים
ע נ נ ת, ישראל  (Sep 10, 2012)
4 כמה תיקונים
ע נ נ ת  (Sep 9, 2012)
5 קסום ומחכים
saul, ישראל  (Mar 28, 2012)
6 פרחי ישראל
רות שרם, ישראל  (Feb 17, 2012)
7 כך היופי יכול להיראות בכל מקום
אדית, ישראל  (Feb 7, 2012)
8 יפיפה -תציגו עוד וישר כוח
איציק זוהר, ישראל  (Jan 14, 2012)
9 פשוט נפלא!!! המשיכו אל תרפו!!!
שפיר אברהם, ישראל  (Sep 30, 2011)
10 יפה מאד
אוה  (Jun 22, 2011)
11 חבל
אבי  (Mar 26, 2011)
12 פשוט מקסים
יוכבה בת 80, ארגנטינה.  (Jan 19, 2011)
13 יופי
אביבה שמר  (Nov 6, 2010)