60 ציפורי ישראל


מדריך הציפורים לפי הא"ב1.  נשר מקראי
צילום: איליה שלמייב
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

עוד על ציפורים

לחץ להגדלה

2.  קטה הודית
צילום: ליאור כסלו
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
עוד על ציפורים

לחץ להגדלה

3.  נקר סורי
צילום: ליאור כסלו
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית
עוד על ציפורים
ליאור כסלו
לחץ להגדלה

4.  אגמית מצויה
צילום: איליה שלמייב
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
עוד על ציפורים


לחץ להגדלה

5.  עפרוני מצוייץ
צילום: ליאור כיסלו
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
עוד על ציפורים

לחץ להגדלה

6.  תור מצוי
צילום: ליאור כיסלו
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
עוד על ציפורים


לחץ להגדלה

7.  תמירון
צילום:  
איליה שלמייב
מידע
ציפורי ישראל על בולים

עוד על ציפורים

לחץ להגדלה

8.  שלך
צילום: ליאור כסלו
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
עוד על ציפורים

לחץ להגדלה

9.  שרקרק מצוי
צילום:
איליה שלמייב
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית
עוד על ציפורים

לחץ להגדלה

10.  דרור בית
צילום: אילן טל
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל ברשת
המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית
עוד על ציפורים

לחץ להגדלה

11.  טבלן גמדי
צילום: איליה שלמייב
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

עוד על ציפורים

לחץ להגדלה

12.  דוכיפת
צילום:
איליה שלמייב
מידע
תצפית עולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

לחץ להגדלה

13.  פלמינגו מצוי
צילום: לע"ם
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

14.  סנונית הרפתות 
צילום: ליאור כיסלו
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

לחץ להגדלה

15.  פרפור עקוד
צילום: ליאור כסלו
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

16.  בולבול צהוב שת
צילום: ליאור כסלו
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

לחץ להגדלה

17.  תנשמת לבנה 
צילום: ליאור כיסלו
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

לחץ להגדלה

18.  עורב אפור
צילום: חני זיו

מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפורי בר בחצר הבית

לחץ להגדלה

19.  כוס חורבות
צילום:
איליה שלמייב
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

20. חופמי צווארון
צילום:
איליה שלמייב
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

21. צופית
צילום: רונית אורבאום

מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית 


הצופית מתאימה את סגנון שירתה למקום גידולה - הארץ

לחץ להגדלה

22. בז מצוי
צילום:
איליה שלמייב
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפורי בר בחצר הבית

לחץ להגדלה

23. נחליאלי לבן
צילום:
איליה שלמייב
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

לחץ להגדלה

24. סלעית לבנת כתף
צילום:
איליה שלמייב
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים


לחץ להגדלה

25. ירקון
צילום: ליאור כסלו
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

לחץ להגדלה

26. חוחית
צילום:
איליה שלמייב
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

לחץ להגדלה

27. שלדג גמדי
צילום:
איליה שלמייב
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים


לחץ להגדלה

28. חסידה לבנה
צילום: רונית אורבאום
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

29. ינשוף העצים
צילום:
איליה שלמייב
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים


לחץ להגדלה

30. זרזיר
צילום: ליאור כסלו
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפור הבר בחצר הבית

לחץ להגדלה

31. חוגלת סלעים
צילום:
איליה שלמייב
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

32. שחרור
צילום: רונית אורבאום
 מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

לחץ להגדלה

33.חרטומית ביצות
צילום:
איליה שלמייב
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

34. סיקסק
צילום: חני זיו
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

לחץ להגדלה

35.שקנאי לבן

צילום: איליה שלמייב
שם מדעי:
ONOCROTALUSPELECANUS
שם אנגלי: WHITE PELICAN
שמו העברי של השקנאי גזור מן השק, הנמצא בצידו התחתון של המקור המגושם

מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
 


לחץ להגדלה

36. ברכיה
צילום: ליאור כסלו
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

37. שחפית ים
צילום:
רונית אורבאום
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

38. קורמורן גדול
צילום:
איליה שלמייב
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

39. ליבנית קטנה
צילום:
רונית אורבאום
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

40. אנפת לילה
צילום:
רונית אורבאום
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

41. שחף אגמים
צילום:
ליאור כסלו
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

42. סבכי שחור כיפה
צילום: ליאור כסלו
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל בבולים

לחץ להגדלה

43. מגלן
צילום:
איליה שלמייב
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

44. סופית
צילום: ליאור כסלו
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

45. עורבני שחור כיפה
צילום: חני זיו
 מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

לחץ להגדלה

46. גבתון זהוב
צילום: ליאור כיסלו
 מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

47. אנפת הבקר
צילום:
איליה שלמייב
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הביתלחץ להגדלה

48. דוחל שחור גרון
צילום:
רונית אורבאום
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

לחץ להגדלה

49. צוצלת
צילום: חני זיו

מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

לחץ להגדלה

50.  דררה
צילום: ליאור כסלו
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

לחץ להגדלה

51. נחליאלי צהוב
צילום: ליאור כיסלו

מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

52. כחל
צילום:
רונית אורבאום
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים


לחץ להגדלה

53. אדום חזה
צילום:
רונית אורבאום
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

לחץ להגדלה

54. קוקייה מצויצת
צילום: ליאור כסלו

מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

לחץ להגדלה

55. עקב חורף
צילום:
איליה שלמייב
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

56. פשוש
צילום:
רונית אורבאום
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

לחץ להגדלה

57. דיה שחורה
צילום: איליה שלמייב
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

58. ירגזי מצוי
צילום: רונית אורבאום
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים
המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

לחץ להגדלה

59. כפן
צילום:
ליאור כיסלו
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

60. עגור אפור
צילום: איליה שלמייב
מידע
תצפית לעולם הטבע
ציפורי ישראל על בולים

לחץ להגדלה

60 לישראל
60 פרחי בר בישראל
60 ציפורים  בישראל  עוד על ציפורים
60 ארועים בצל דגל ישראל
60 טיולים בישראל
ישראל - צילומי אויר

בקרוב קטגוריות נוספות


תגובות

סה"כ 21 תגובות.1 ציפורי ארץ ישראל
עדן, ישראל  (Sep 15, 2016)
2 ציפורים ? עשה \ עשי עוד אתרים
קוניור שמש(אני בן), ישראל ואיך שלא קוראים לארץ הצערבית  (Jun 18, 2016)
3 מי יכול לעזור בזיהוי הציפור הזו?
טל, ישראל  (Jun 10, 2013)
4 איזה סוג ציפור?
בטי, ישראל  (Apr 29, 2013)
5 חשוווב
בטי, ישראל  (Apr 29, 2013)
6 תודה רבה
מתניה, ישראל  (Jan 3, 2013)
7 ציפורי ישראל
אוה, ישראל  (Dec 18, 2012)
8 ציפור נוספת
קוקו, ישראל  (Oct 13, 2012)
9 איזה ציפורים?
בת אל, ישראל  (May 20, 2012)
10 נפלא
דורית שריר, ישראל  (Jan 31, 2012)
11 קזרקות בגבעת השלושה
יצחק מיוחס, ישראל  (Feb 24, 2011)
12 סוף סוף אני מוצאת את מה שחיפסתי!!!
תמר, ישראל  (Feb 10, 2011)
13 הירקון צ"ל אורג המסכה!
אמיתי  (Oct 31, 2010)
14 הוסיפו נא את המיינות לסוגיהן
אדריאן, ישראל  (Jun 27, 2010)
15 מעולה.לכול שאלה תשובה!
איליה, ישראל  (Jun 13, 2010)
16 עשיתם לי את כל העבודה!
נלי, ישראל  (Apr 29, 2010)
17 מקסים! תודה רבה, היה לי לעזר
שולה, ישראל  (Apr 4, 2010)
18 נהדר! סוף סוף גיליתי איך קוראים לציפורים שאני רואה ליד הבית
ענבל  (Mar 16, 2010)
19 יוצא מגדר הרגיל
אבי אדלמן  (Feb 6, 2010)
20 פשוט נפלא! תודה!
judy, ישראל  (Jan 30, 2010)
21 Thank you!!
Irit, California, USA  (Jan 4, 2010)