יחסי גומלין בין יצורים חיים

         3. מה הם יחסי גומלין?      

כל סביבת חיים היא מערכת אקולוגית מורכבת ממרכיבים שונים שיש בינהם השפעות הדדיות חיוביות ושליליות. הם פועלים במשולב משפיעים ומושפעים זה מזה.
בפרק לימודי זה נתמקד בקשרי ההדדיות זהו אחד הקשרים החשובים בין יצורים חיים בטבע לתועלת שני הצדדים המעורבים.

התפיסה המובילה להבנה הבסיסית של השיטה האקולוגית הוא שצמחים ובעלי חיים שחולקים סביבה לעיתים קרובות תלויים זה בזה על מנת שיוכלו להמשיך להתקיים.

ופעולה של האחד משפיעה באופן ישיר על האחר.

במערכת כזו בעלי חיים עוזרים לצמחים להמשך מינם אם באמצעות עזרה בהפרייה ואם בעזרה של הפצת הפירות והזרעים.

דבורים ופרחים הם דוגמא אידיאלית של יחסי תלות אלה. פרחים מספקים צוף  ואבקה לדבורים באותה פעולה הדבורה מאביקה את הפרח.

אוצר מילים
אקולוגיה -
יחסי גומלין - השפעות הדדיות


המשימה

1. איך חי או צומח יכולים להשפיע אחד על השני במקום החיות __________________________________ _____________________________________

2. תן דוגמאות משלך א. משפיע ______ מושפע____________
ב. משפיע__________ מושפע ___________

3. תן דוגמא להשפעה של צמח על צמח____________

4. תן דוגמא להשפעה של צמח על בע"ח___________

5. תן דוגמא להשפעה של בע"ח על צמח___________

6. תן דוגמא להשפעה של בעל חיים על בעל חיים_______ _______________________________________


מידע
בין יצורים חיים מתקיימים 4 סוגים של יחסי גומלין
1) יחסים הדדיים – כמו אצל  דבורה ופרח, שושנתים ושונשון, עורבני ועץ אלון, צופית ופרחים, נקר ועצים, סנאי ועצים,
 2) טפילות – כמו אצל כלב וקרציה, אדם ופטריות בגופו, כלב ותולעים בגופו
 3) טורף נטרף – כמו אצל זברה עשב, אריה זברה, כבשה עשב, זאב כבשה. 
4) תחרות - כמו אצל זאבים וצבועים, זאבים ושועלים, אריות וצבועים, 
 5) סמוך על שולחנו - כמו אצל עכבר ואדם, זבוב ואדם, תיקן ואדם

 במערכת האקולוגית יכולים להיות מספר שילובים:
למשל היחסים בין פרח דבורה וגירית הדבש או פרח דבורה ושרקרק. אלו הם : יחסי הדדיות ויחסי טורף נטרף. הדבורה מפזרת את אבקני הפרח ובכך עוזרת לצמח להתרבות – הפרח מהווה לדבורה מקור צוף – סוכרים ואבקה (חלבונים ושומנים). גירית הדבש והשרקרק טורפים דבורים.
במהלך איסוף המזון שלהם ובמעבר מפרח לפרח הדבורים נושאות את אבקת הפרחים ומפזרים גרגיריה על גבי צלקות הפרחים. תהליך זה מאפשר האבקה יעילה של הפרח ותורם לתהליך הרבייה של הצמחים השותפים. בקשר שבין גירית הדבש והדבורה או השרקרק והדבורה אלה יחסים של טורף ונטרף.

המשימה
בדוק וספר:
1. מה הם יחסי הגומלין בין התנשמת והעכברים. כיצד מסייעת התנשמת לאדם?
2. מה הם יחסי הגומלין בין הנשר וסביבתו?
3. מה הם יחסי הגומלין בין הנחליאלי וסביבתו ובין הנחליאלים בינם ובין עצמם.
4. מה הם יחסי הגומלין של השקנאי וסביבתו?

דוגמא נוספת ליחסי גומלין הדדיים הם נמלים וצמחים: צמחים ונמלים מקיימים ביניהם צורות רבות ומגוונות של יחסי גומלין חיוביים. התרומה של הצמחים ביחסי גומלין אלה היא הזנה או יצירת מקום קינון ומגורים לנמלים ואילו הנמלים גומלות בשירותי הגנה, בהפצה ובמקרים מסויימים גם בהאבקה.

יש כאלה שנוהגים לסמן את יחסי הגומלין בין היצורים החיים כך:

סימול + משמעו תועלת לאחד הצדדים

סימול משמעו הפסד לאחד לאחד הצדדים

סמול 0 משמעו אין תועלת ואין רווח.

המשימה:
1. התבונן בסרטים המצורפים וכתוב איזה סוגי יחסי גומלין מצאת שם
    ______________________________________________
    ______________________________________________
    ______________________________________________
   ______________________________________________

בעלי חייים באוקיינוס:
http://www.youtube.com/watch?v=eJ537eEKX6k

בעלי חיים טפילים – יחסי גומלין בין ציפורים ובעלי חיים
 http://www.youtube.com/watch?v=Qqa0OPbdvjw&feature=related
תגובות

סה"כ 0 תגובות.
אין תגובות ברגע זה.