נשיאי ישראל
ראשי ממשלה
שופטים
ראשי המטה הכללי
אריאל שרון - אלבום תמונות - צילומים לע"מ
יצחק רבין - אלבום תמונות - צילומים לע"מ


 חזרה לרשימה    


1886-1973
כיהן כראש ממשלה בשנים: (1948 - 1953; 1955 - 1963),
דוד בן גוריון נולד בפלונסק שבפולין בשנת 1986. להוריו, שיינדל ואביגדור גרין. אמו נפטרה בהיותו בן 11 היו לו עוד ארבע אחים. אביו היה משכיל ומורה עברי וחובב ציון ותיק. בגיל 18 עבר בן-גוריון לעיר ורשה עסק בהוראה בבית ספר יהודי. והיה פעיל בתנועת פועלי ציון הציונית-סוציאליסטית. נעצר ונכלא פעמיים על ידי השלטונות הרוסיים (ששלטו אז בפולין).הוא  השתתף בוועידות הראשונות של פועלי ציון בוורשה. הוא השתתף בהגנה העצמית של היהודית נגד הפורעים בשנת 1905 שנת המהפכה והפרעות. הוא היה פעיל במפלגת "פועלי ציון" ונלחם בחריפות בכל פתרון לבעיה היהודית מחוץ לארץ-ישראל. הוא התכוון להמשיך בלימודים גבוהים  אולם לבסוף החליט לעלות לארץ ישראל.
הוא עלה לארץ ישראל בשנת 1906 ועבד במושבות יהודה והגליל. ב-1907 עבר לגליל והשתקע במושבה סג'רה (כיום אילניה), הוא פעל במסגרת "השומר" לכיבוש השמירה לידיים יהודיות. הוא היה פעיל פוליטי במפלגה ובארגוני פועלים מקומיים. ב-1910 פרסם את מאמרו הראשון בבטאון התנועה "האחדות" וחתם בשם העט "בן-גוריון", אותו אימץ מאוחר יותר כשם משפחתו הרשמי. מבחינתו זה היה גם אימוץ זהות חדשה, עברית, בארץ ישראל. בהשפעתו היה ע?ברו?ת השם לנוהג מקובל בארץ במשך שנים רבות, ובמקרים מסוימים אף היה בגדר חובה. ערב מלחמת העולם הראשונה פנה בן גוריון להשלים את לימודיו הגבוהים. תחילה ב-1911 הוא נסע לסלוניקי, וב-1912 החל ללמוד משפטים בקושטא עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה היה בדרכו לארץ ישראל, לחופשה מלימודיו. בתחילת המלחמה תמך בפומבי באימפריה העות'מאנית, ואף פעל להקמת גדוד יהודי ארץ-ישראלי בצבא האימפריה. הוא חזר בשנת 1914 לארץ-ישראל. בגזרת התורכים שמשלו אז בארץ-ישראל, גורש למצרים בשנת 1915. משם יצא לארצות-הברית והיה פעיל בארגון החלוץ, בתנועת "פועלי ציון" ובהקמת הגדוד העברי לשחרור ארץ-ישראל. שם גם  נשא לאישה את פאולין (פולה) מונבז (1896 - 1968).

ב-1917, עם פרסום הצהרת בלפור, התנדב לגדוד העברי (ה-39) של הצבא הבריטי, וחזר עמו לארץ ישראל (אך לא השתתף בלחימה בפועל). מיד עם שובו
נכנס לפעילות ציונית מסועפת. הוא היה ממייסדי ההסתדרות העובדים הכללית ומראשיה, ומראשי המדברים בתנועת העבודה, במוסדות היישוב והתנועה הציונית. נבחר לוועד הזמני של היישוב העברי.

משנת 1921 עד 1929 כיהן כמזכיר ראשי של הסתדרות העובדים ועם איחוד שתי המפלגות "הפועל הצעיר" ו"אחדות העבודה" היה מראשי המפלגה המאוחדת. ומשנת 1935 ראשה וראש הסוכנות היהודית בארץ-ישראל.

בן גוריון חתר בהתמדה להקמת מדינה יהודית עצמאית, דרש איחוד כוחות הלוחמים במחתרות וריכוזם תחת מרות המוסדות העליונים של היישוב העברי ושל התנועה הציונית ובפיקוחם. 
ערב מלחמת העולם השנייה לאחר  פרסום הספר הלבן של 1939, וההגבלות שהטילו הבריטים על עליית יהודים לארץ ישראל, הכריז בן-גוריון על מאבק במנדט. משפרצה מלחמת העולם השנייה ניסח  את כללי המאבק והכריז: "עלינו לעזור לבריטים במלחמתם כאילו אין ספר לבן, ועלינו לעמוד נגד הספר הלבן כאילו אין מלחמה." שלוש שנים אחר-כך יזם את ועידת בילטמור של התנועה הציונית בארה"ב, שבה הוסכם כי אחרי המלחמה יש לחתור לכינונה של מדינה יהודית.
בצאת "ההגנה" מהמחתרת, והתנועה הציונית התארגנה להנהלה ממלכתית בחלק העברי של ארץ ישראל, היה בן גוריון לראש "מנהלת העם", שהורכבה מנציגי המפלגות השונות. באפריל 1948 נבחר מנהל ענייני הבטחון. עמד בתוקף על ההכרזה להקמת מדינת ישראל.
בה' באייר תש"ח (14.5.1948) הכריז על כינון מדינת ישראל והקמת המדינה הזמנית.
בן גוריון נבחר לראש הממשלה הראשון ולשר הבטחון. עמד בראש ניהול מלחמת העצמאות. בתוך כך התמסר להקמת צה"ל ולביצוע המשימות העצמות של קליטת העלייה ההמונית, של התנחלות רבתי, של חישול מדיניות הבטחון ועוד.
בשנת 1953 פרש מן השלטון והלך לשדה בוקר בקוותו למשוך את הנוער ליישוב השממות.
בפברואר 1955 חזר לממשלה כשר הבטחון ולאחר זמן מה נתמנה גם ראש ממשלה. הוא עמד בראש מבצע "קדש" באוקטובר נובמבר 1956.
בשנת 1963 הוא פרש מכהונתו על רקע "פרשת לבון" שהעכירה היחסים בינו ובין הנהגת מפלגתו והרעילה את החיים הפוליטיים בישראל.
בן גוריון הקים בשנת 1965 את רפ"י (רשימת פועלי ישראל) לאחר שרפ"י חזרה אל מפלגת פועלי ארץ ישראל המאוחדת עם "אחדות העבודה". נשאר בודד במערכה. בבחירות לכנסת השביעית (באוקטובר 1969) עמד בראש "רשימה ממלכתית" שזכתה בארבעה מושבים בלבד. ביוני 1970 בן גוריון התפטר מחברותו בכנסת ופרש גם מהחיים הפוליטיים. ב-1 בדצמבר 1973 הוא נפטר והובא למנוחת עולם בטקס ממלכתי באחוזת קבר משפחתית במדרשת שדה בוקר.
תולדות: אתר הכנסת  אתר ראש הממשלה  דוד בן-גוריון - אדריכל המדינה באתר הסוכנות היהודיתהמכון למורשת בן-גוריון, דוד בן גוריון - יחודה וייעודה של מדינת ישראל על בן גוריון אתר סנונית  בן גוריון - מט"ח 

ציטוטים:
"ישנה לדעתי משימה אחת שאינה רגעית וחולפת אלא היא משימת הדור: עלייה וישובו של הדרום והנגב. נוכל לה אם נשתמש בשתי התכונות שנתברכנו בהן: חלוציות ומדע"

"לא אוכל לקבל הצעה שלא להגן על המדבר - באשר אנו חייבים בהגנת תל-אביב. אם לא נעמוד על המדבר - לא תעמוד תל-אביב. קיומו של הנגב הוא אולי ממשי יותר מקיומה של תל-אביב."מתוך ועדת הביטחון (ה-3 בפברואר, 1948

ציטוטים נוספים - דוד בן-גוריון 


מידע נוסף ברשתחזרה לרשימה