ציפורים בישראל
מבוא
לצפות בעופות
מבנה גוף העופות
מזון
שירה קריאה, צבע וחושים
תעופה, נדידה ושהיה
חיי חברה
קינון והורות
העופות הדורסים הישראל
נופי חיים
השפעת האדם על העופות
אגדה של עוף
מדריכים ומאגרי מידע
טיולים בעקבות ציפורים
  אילו ציפורים היו דוברות כבני אדם ודאי היינו יכולים לשמוע מהן סיפורים מרתקים על מסעות חובקי עולם על מאבקי הישרדות, על מלחמות גבורה, על חיי משפחה לתפארת, על עונות חיזור, על אהבה, על גנדרנות וריקודי ראוה, על בגידות, ונטישות, על אימהות ומסירות, על התלחשויות באדן חלון שינה, על מבט אוהב מעמוד חשמל במרכזו של רחוב, על צרות של פרנסה, על שמירה מפני גנבים, ועל עוד אין סוף נושאים שחלקם לקוח ממש מעולמם של דוברי שפת האדם.

מאת: חני זיו