מלחמות ישראל
הסכסוך הישראלי-ערבי
יהודים וצבא 1791 - 1881
ציונות 1862-1903
העלייה השניה 1903-1914
היישוב היהודי במלחמת העולם הראשונה 1914-1917
תביעה להגדרה עצמית 1917-1919
הסכסוך היהודי -ערבי לובש אופי לאומי 1919-1920
מהומות ומאורעות, ראשית המנדט הבריטי 1920 - 1921
התבססות השלטון הבריטי 1922-1928
פרעות ומאורעות 1929-1931
בצל עליית הנאצים 1931-1935
היישוב היהודי בין המרד הערבי והספר הלבן - 1936-1939
מלחמת העולם השנייה בארץ ישראל - 1939-1945
שואת היהודים 1939-1945
מאבק ומרי - 1946-1947
מלחמת העצמאות 1947-1949
הסכמי שביתת הנשק 1948-1949
התמוטטות הסכמי שביתת הנשק 1949-1952
פעולות הגמול 1953-1955
מלחמת סיני 1955-1956
בין סיני למחמת ששת הימים 1956-1967
מלחמת ששת הימים - 1967 כללי
מלחמת ששת הימים - 1967החזית המצרית
מלחמת ששת הימים - 1967 החזית הירדנית
מלחמת ששת הימים - 1967 החזית הסורית
מלחמת ההתשה 1968-1970
מלחמת יום כיפור
בין מלחמת כיפור למלחמת לבנון 1974-1978
האינתיפאדה הראשונה 1978 - 1997
האיומים הרחוקים - עיראק ואיראן
האינתיפאדה השנייה
המלחמה בחיזבאללה
  מדינת ישראל קמה ושרדה מתוך מאבק מתמשך וכמעט רצוף בן מאה שנה. כוח המגן היהודי ואחריו צה"ל נאלצו לעמוד מול התנגדות הערבים לשיבת היהודים לארץ אבותיהם ואל מורשתם, להקמת מדינת ישראל ולקיומה - התנגדות שמצאה את ביטוייה באיומים שהלכו והתעצמו ונמשכים גם בימים אלה.
לאחרונה ניצבת ישראל מול איומי הטרור הפונדמנטליסטי-איסלמי איום הטילים שבידי סוריה וחיזבאללה והאיום הגרעיני שאיראן מפתחת במקביל לקריאתה להשמדת ישראל.