הרצל
ראשית דבר
הרצל - תולדות
משפט דרייפוס
הרצל - לציוני נעשיתי
  קונגרס בזל
הרצל - המאמץ המדיני
אלטנוילנד
הרצל - אנטישמיות וחברה
הרצל - אזרח ומדינה
הרצל - קבוץ גלויות ומורשת
הרצל - עם ודגל
הרצל - ציונות ויהדות
הרצל - כלכלה ותיירות
הרצל כמנהיג
כל אחד וההרצל שלו
החוב שהושלם
כתבים ופרסומים
  פרטים נוספים  
  קונגרס בזל  
  בספטמבר 1897 רשם הרצל ביומנו:
"בבזל ייסדתי את מדינת היהודים. אילו אמרתי זאת היום בפומבי, היו מקדמים את פני בצחוק כללי. אולי בעוד חמש שנים, ולכל היותר בעוד חמישים שנה, הכל יראו זאת".
  המשך