הרצל
ראשית דבר
הרצל - תולדות
משפט דרייפוס
הרצל - לציוני נעשיתי
קונגרס בזל
  הרצל - המאמץ המדיני
אלטנוילנד
הרצל - אנטישמיות וחברה
הרצל - אזרח ומדינה
הרצל - קבוץ גלויות ומורשת
הרצל - עם ודגל
הרצל - ציונות ויהדות
הרצל - כלכלה ותיירות
הרצל כמנהיג
כל אחד וההרצל שלו
החוב שהושלם
כתבים ופרסומים
  פרטים נוספים  
  הרצל - המאמץ המדיני  
  שעה שהרצל פירסם את תוכניתו על המדינה היהודית הוא ידע מעט מאוד על ארץ ישראל ואף לא גילה רגשות עזים כלפיה. רק מאוחר יותר הבין את מרכזיותה של ציון לציונות. הרצל יותר משחיפש את שורשי המורשת הוא חיפש מקלט לעם היהודי ולכן יכל לדבר על ארגנטינה, אל-עריש ומאוחר יותר אוגנדה. הוא רצה למצוא פתרון לסבל היהודי. הרצל האמין כי יוכל לקבל צ'רטר מהשלטון התורכי זכיון שיאפשר ליהודים להתיישב תחת ממשל אוטונומי. משנת 1898 הרצל יוצא למסע הגדול לארץ ישראל.
  המשך