ציפורים בישראל
מבוא
  לצפות בעופות
מבנה גוף העופות
מזון
שירה קריאה, צבע וחושים
תעופה, נדידה ושהיה
חיי חברה
קינון והורות
העופות הדורסים הישראל
נופי חיים
השפעת האדם על העופות
אגדה של עוף
מדריכים ומאגרי מידע
טיולים בעקבות ציפורים
  פרטים נוספים  
  לצפות בעופות  
  אפשר לצפות בעופות בחצר הבית, ברחוב, בכפר, על פסגות הרים, על שפת הים, בסבכי נחלים, בחורש ובנוף הפתוח. עם קצת תשומת לב יתגלה לנו עולמם המופלא. תנאי ראשון לצפייה בעופות הוא שמירה על שקט. העופות במיוחד ציפורי השיר, הם בעלי חיים חשדניים. אם ישמעו רעש, הם יפרשו כנפיים ויעלמו. תנאי נוסף לצפייה הוא הסבלנות. הצופה בעופות חייב ללמוד להמתין בסבלנות ולהשתדל לא לבלוט בנוף. תנועה פתאומית יכולה להבריח את העופות.
צילום: אילן טל
  המשך