ציפורים בישראל
  מבוא
לצפות בעופות
מבנה גוף העופות
מזון
שירה קריאה, צבע וחושים
תעופה, נדידה ושהיה
חיי חברה
קינון והורות
העופות הדורסים הישראל
נופי חיים
השפעת האדם על העופות
אגדה של עוף
מדריכים ומאגרי מידע
טיולים בעקבות ציפורים
  פרטים נוספים  
  מבוא  
  הציפרים אינן דוברות שפת אדם. למרות זאת אלה המתמידים לצפות בהן לומדים להכיר את עולמן. באתר זה מוצג עולמם המופלא של עופות נפוצים בישראל. כאלה השוהים בה כל השנה וכאלה שהם עוברי אורח. העופות מהווים חלק חשוב מנוף הארץ חוקי המדינה מגינים עליהם ואסור לפגוע בהם.

"ויען ליבו במזמור קול ציוצה של ציפור" (שקספיר - כטוב בעינכם)

צילום: איליה שלמייב
  המשך