ציפורים בישראל
מבוא
לצפות בעופות
מבנה גוף העופות
  מזון
שירה קריאה, צבע וחושים
תעופה, נדידה ושהיה
חיי חברה
קינון והורות
העופות הדורסים הישראל
נופי חיים
השפעת האדם על העופות
אגדה של עוף
מדריכים ומאגרי מידע
טיולים בעקבות ציפורים
  פרטים נוספים  
  מזון  
  העופות אוכלים הרבה מזון עתיר אנרגיה ובתדירות גבוה, מפני שהם צריכים אנרגיה רבה למעופם, לבניית הקן ולעונת הרבייה. עופות צורכים יותר מזון מיונקים באותו גודל. עוף קטן צורך יותר אנרגיה מעוף גדול, ולכן הוא אוכל בפסקי זמן קצרים. דורסים גדולים, כמו הנשר והעזנייה, יכולים לצוף אף שבוע ימים.

צילום: איליה שלמייב
  המשך