ציפורים בישראל
מבוא
לצפות בעופות
מבנה גוף העופות
מזון
שירה קריאה, צבע וחושים
  תעופה, נדידה ושהיה
חיי חברה
קינון והורות
העופות הדורסים הישראל
נופי חיים
השפעת האדם על העופות
אגדה של עוף
מדריכים ומאגרי מידע
טיולים בעקבות ציפורים
  פרטים נוספים  
  תעופה, נדידה ושהיה  
  העופות מיטיבים לעוף, התעופה מסייעת להם בחיפוש אוכל ומאפשרת להם להימלט בקלות מאויבים. נוצות הכנף - האברות - מסייעות לעופות במעופם. נוצות הזנב מסייעות בהיגוי בזמן המעוף. אצל העופות מתקיימות נדידה פעמיים בשנה. העופות המןדדים מחליפים שטחי מחיה קייציים בשטחי מחייה חורפיים. ישראל היא הגשר היבשתי היחיד המשמש את הציפורים הנודדות לאזורי הקינון שלהן; מאירופה ואסיה דרומה לאפריקה - בסתיו, וחזרה צפונה באביב.
צילום: איליה שלמייב
  המשך