ציפורים בישראל
מבוא
לצפות בעופות
מבנה גוף העופות
מזון
שירה קריאה, צבע וחושים
תעופה, נדידה ושהיה
חיי חברה
  קינון והורות
העופות הדורסים הישראל
נופי חיים
השפעת האדם על העופות
אגדה של עוף
מדריכים ומאגרי מידע
טיולים בעקבות ציפורים
  פרטים נוספים  
  קינון והורות  
  באביב כאשר הימים מתחילים להתארך, הטמפרטורה עולה, והחרקים מתרבים, מתחילה עונת החיזור והקינון. הזכרים מחפשים בנות זוג. ורוב העופות בונים קו, בו מטילה הנקבה ביצים מהם בוקעים לאחר תקופת דגירה גוזלים. רוב הקינים בנויים על עצים. העוף הדוגר מגונן על העובר המתפתח. אצל מיני העופות השונים משך הדגירה שונה. ההורים מטפלים בגוזלים עד שהם גדלים ויודעים לעוף לבד ולהשיג להם מזון.
צילום: חני זיו
  המשך