ציפורים בישראל
מבוא
לצפות בעופות
מבנה גוף העופות
מזון
שירה קריאה, צבע וחושים
תעופה, נדידה ושהיה
חיי חברה
קינון והורות
  העופות הדורסים הישראל
נופי חיים
השפעת האדם על העופות
אגדה של עוף
מדריכים ומאגרי מידע
טיולים בעקבות ציפורים
  פרטים נוספים  
  העופות הדורסים הישראל  
  כבר בעבר הרחוק השאירו העופות הדורסים רושם עז על האדם. שמם מוזכר פעמים רבות בתנ"ך, לדוגמא, הנשר מוזכר 26 פעמים. בכל ארצות המזרח נחשב הנשר לעוף מקודש.
בסיפורים, באגדות, בסמלי מלכות ומדינות רבות מככבים הנשר והעיט כמלכי העופות.
אצל הפרעונים במצרים העתיקה סימלה עזניית הנגב את מצרים העליונה. העיט משמש גם כיום סמל בדגלי מדינות כמו ארצות-הברית, גרמניה וספרד.
צילום: איליה שלמייב
  המשך