ציפורים בישראל
מבוא
לצפות בעופות
מבנה גוף העופות
מזון
שירה קריאה, צבע וחושים
תעופה, נדידה ושהיה
חיי חברה
קינון והורות
העופות הדורסים הישראל
נופי חיים
  השפעת האדם על העופות
אגדה של עוף
מדריכים ומאגרי מידע
טיולים בעקבות ציפורים
  פרטים נוספים  
  השפעת האדם על העופות  
  תפוצת העופות נקבעת במידה רבה על-ידי השפעתו של האדם: האדם משנה את פני כדור הארץ ומשפיע בדרך זו גם על אוכלוסיית העופות. למשל ייבוש ימות, זיהום מקורות מים ועיבוד קרקע ובנייה יכולים לפגוע באוכלוסיית העופות.

צילום: איליה שלמייב
  המשך