ציפורים בישראל
מבוא
לצפות בעופות
מבנה גוף העופות
מזון
שירה קריאה, צבע וחושים
תעופה, נדידה ושהיה
חיי חברה
קינון והורות
העופות הדורסים הישראל
נופי חיים
השפעת האדם על העופות
  אגדה של עוף
מדריכים ומאגרי מידע
טיולים בעקבות ציפורים
  פרטים נוספים  
  אגדה של עוף  
  על פי האגדה היה צבעו המקורי של העורב לבן. נוצותיו השחירו כאשר בושש לחזור אל תיבת נוח. על פי מסורת אחרת, העורב הוא זה שסיפר לאדם על רצח הבל על-ידי קין.
בימי קדם נהגו ספנים לקחת עימם להפלגה עורב, מתוך אמונה, כי הוא נחוש למצוא יבשה. בנצרות נחשב העורב למבשק רע וסמל השחיתות והשטן.
הבדווים בנגב ובסיני מאמינים, שאסור להסתכל בעיני עורב, מפני שהוא מנקר את עיני המסתכלים בו.
צילום: אילן טל
  המשך