הרצל
  ראשית דבר
הרצל - תולדות
משפט דרייפוס
הרצל - לציוני נעשיתי
קונגרס בזל
הרצל - המאמץ המדיני
אלטנוילנד
הרצל - אנטישמיות וחברה
הרצל - אזרח ומדינה
הרצל - קבוץ גלויות ומורשת
הרצל - עם ודגל
הרצל - ציונות ויהדות
הרצל - כלכלה ותיירות
הרצל כמנהיג
כל אחד וההרצל שלו
החוב שהושלם
כתבים ופרסומים
  פרטים נוספים  
  ראשית דבר  
  ..."אני מבין במושג אלוהים את הרצון לטוב. הרצון התדיר, האינסופי, הכול-יכול והנצחי של הטוב, שידו לא תמיד על העליונה, אבל סופו לנצח. שלמענו גם הרע אינו אלא אמצעי"....הרצל
..."העולם הוא הגוף והאלוהים הוא הפעולה. המטרה הסופית אינה ידוע לי ואינני צריך לדעת אותה; די לי בכך שהיא משהו נעלה יותר ממצבנו עכשיו. אני יכול גם לבטא זאת במילים עתיקות, ואני עושה זאת ברצון. (והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע (בראשית ג5))"...הרצל
  המשך