הרצל
ראשית דבר
הרצל - תולדות
משפט דרייפוס
הרצל - לציוני נעשיתי
קונגרס בזל
הרצל - המאמץ המדיני
אלטנוילנד
הרצל - אנטישמיות וחברה
הרצל - אזרח ומדינה
הרצל - קבוץ גלויות ומורשת
הרצל - עם ודגל
הרצל - ציונות ויהדות
  הרצל - כלכלה ותיירות
הרצל כמנהיג
כל אחד וההרצל שלו
החוב שהושלם
כתבים ופרסומים
  פרטים נוספים  
  הרצל - כלכלה ותיירות  
  השקל
"זהו המטבע שלנו. הנהגנו מחדש את המטבע העברי העתיק שלנו. השקל ערכו פרנק צרפתי...מהכסף לא יכולנו להיפרד, ראשית מפני שאנחנו יהודים רודפי בצע ארורים. ושנית מפני שכסף הוא דבר מצוין, אלמלא היה קיים היה צריך להמציא אותו"...
"חברי החברה החדשה נעשו חופשיים מבחינה כלכלית, עד כדי כך שאותה יראת כבוד נתעבת כלפי עשירים, שהיתה קיימת לפנים, נעלמה מאליה".
(אלטנוילנד)
  המשך