ציפורים בישראל
מבוא
לצפות בעופות
מבנה גוף העופות
מזון
  שירה קריאה, צבע וחושים
תעופה, נדידה ושהיה
חיי חברה
קינון והורות
העופות הדורסים הישראל
נופי חיים
השפעת האדם על העופות
אגדה של עוף
מדריכים ומאגרי מידע
טיולים בעקבות ציפורים
  פרטים נוספים  
  שירה קריאה, צבע וחושים  
  לעופות יש דרכים שונות "לדבר זה עם זה". הם רואים ושומעים היטב, ולכן עיקר התקשורת שלהם היא במחוות גוף בצבעים שהם עוטים ובקולות שאותם הם משמיעים. העופות משמיעים קולות מגוונים, ולכל קול מטרה. לצבעי העופות תפקיד חשוב הם משמשים להסוואה ותקשורת.
צילום: איליה שלמייב
  המשך