ציפורים בישראל
מבוא
לצפות בעופות
מבנה גוף העופות
מזון
שירה קריאה, צבע וחושים
תעופה, נדידה ושהיה
  חיי חברה
קינון והורות
העופות הדורסים הישראל
נופי חיים
השפעת האדם על העופות
אגדה של עוף
מדריכים ומאגרי מידע
טיולים בעקבות ציפורים
  פרטים נוספים  
  חיי חברה  
  עופות רבים חיים בלהקה או בקבוצה במשך כל ימות השנה. יש מיני עופות החיים בלהקה רק בתקופות מסויימות, למשל בעונת הנדידה או בעונת הרבייה. אחרים חיים בלהקה כל החיים.
רוב העופות החיים בלהקות הם אלה שמזונם מצוי בשפע רב.
  המשך