גדר ההפרדה
רקע
ישראל במרחב עויין
למה הוקמה הגדר?
תוואי הגדר
האם הגדר תשים קץ לטרור הפלסטיני?
חלופות לגדר האם ישנן?
הגדר בבית המשפט בישראל
הגדר בבית המשפט בהאג
מרכז מידע בנושא הגדר
  ב-9 ביולי 2004 קבע בית הדין הבינלאומי בהאג "כי גדר ההפרדה שבונה ישראל בגדה המערבית היא מבחינת סיפוח ואינה חוקית". 14 שופטים מתןך 15 קבעו כי על ישראל לעצור מיד את העבודה לפרק את הגדר ולפצות את הפלסטינים. ישראל האשימה את שופטי האג בהעדפה חד צדדית של הפלסטינים תוך התעלמות ממחיר הדמים של פיגועי הטרור. ישראל טענהה כי לא הפיגועים הקשים ותמונות הזוועה שמילאו את מרקעי העולם בגופות מרותשות של אזרחים תמימים בהם ילדים נשים וזקנים הם שהשפיעו על החלטת השופטים - אלא תמונות הבולדוזרים הפורצים את תוואי הגדר באזורים שנויים במחלוקת.