המטרה שלנו

רבים הם המתלבטים: האם ניתן להסביר את ישראל?,
האם יש הסברה או שהכל תעמולה?,
האם כדאי לאמץ מושגים חדשים כמו דיפלומטיה ציבורית, או מיתוג?
האם באמצעותם ניתן יהיה לשנות את התפיסה התודעתית של דעת הקהל העולמית שעויינותה כלפי ישראל הולכת ומתגברת?
באתר זה ביקשתי להציג את ישראל בהיבטים השונים: בהיבט ההסטורי הרחב, ובהיבט האישי כפי שאנו חווים אותה בחיי היום יום.
ישראל היא המדינה היחידה בעולם שמתקיימת בצל איומים קיומיים מצד אוייבים המקיפים אותה ומנגד קולטת מהגרים ונאלצת להתמודד עם גיבוש חברה רב תרבותית על כל המורכבות שבכך . הדמורטיה היחידה במזרח התיכון הגיעה ב-61 שנות קיומה להשגים אדירים בתחום הכלכלי, המדעי, והתרבותי ומנגד הקשיים הנערמים עצומים. ישראל היא מדינה שרבים בה הניגודים מדינתו היחידה של העם היהודי. 
החזון של אתר זה הוא להיות מערכת ידע רב לשונית ושער מידע על ישראל. אולי בכך יתרום במידת מה להבנת הקשר בין עם ארץ מולדת ומדינה - חלום דורות שהתגשם במחיר דמים כבד.

המטרה של אתר זה היא להפיץ כמה שיותר ידע על ישראל לרחבי עולם והוא בא לשרת את כל מי שישראל והדו קיום בה חשובים לליבם.
באתר זה בכוונתי לאסוף, לחקור, לעבד ולהפיץ ידע היסטורי ובסיסי על ישראל, להפיץ ידע אודות ישראל לקהלי יעד שונים בארץ ובעולם ולהפיץ ידע על ישראל בשפות רבות ככל שניתן.
אני גם מאמינה כי ידע יכול לשמש גשר להדברות בין תרבויות. הפצת ידע אמין ככל שניתן מאפשר להציג את ישראל על גווניה הרבים
חני זיו
.